0%
100%

Evalvacija izvajalca in predmeta - Page 1

Spoštovani!

Pred vami je anketa o študijskem procesu na fakulteti. Prosimo, da natančno preberete navodila za izpolnjevanje ankete in anketo izpolnite čimbolj objektivno in z razmislekom, saj jo boste izpolnili lahko le enkrat.

Morebitna vprašanja v zvezi z anketo lahko po elektronski pošti pošljete na naslov ime.priimek@fdv.uni-lj.si.

Anketa je anonimna. Vaši odgovori bodo služili za razmislek o potrebnih izboljšavah študijskega procesa. Čeprav vam bo izpolnjevanje ankete vzelo nekaj časa, vas prosimo, da anketo izpolnite, saj bodo rezultati verodostojni le, če bo sodelovalo dovolj študentov.  


Hvala!

Rektor UL
Dekan Fakultete za družbene vede
Predsednik študentskega sveta UL
Predsednica študentskega sveta FDV

Jezik:Jezik

siffaks

nacinstud

letnik

predmet

sifpredm

idprog

program

stur

stkt

izvajalec1

sifizv1

izvajalec2

sifizv2

izvajalec3

sifizv3

izvajalec4

sifizv4

izvajalec5

sifizv5

izvajalec6

sifizv6

izvajalec7

sifizv7

izvajalec8

sifizv8

izvajalec9

sifizv9

izvajalec10

sifizv10

izvajalec11

sifizv11

izvajalec12

sifizv12

Spoštovani!

Pred vami je anketa o pedagoškem delu, s katero želimo izvedeti vaše mnenje o predmetu  in izvajalcih, ki sodelujejo pri predmetu. 

Prosimo, da podate svoje mnenje na način, kot bi sami želeli, da drugi komentirajo vaše delo. Pri podajanju ocene bodite natančni, spoštljivi in konstruktivni. 


Vaši odgovori so zaupni.
 Povzetki rezultatov in posamezni komentarji v anketi so posredovani izvajalcem študijskega procesa in odgovornim za študijski proces. Odgovorov v anketi ni možno povezati z identiteto posameznega študenta. 


Vaši odgovori so pomembni. 
Študentska anketa je namenjena evalvaciji učiteljev in študijskega procesa v splošnem ter predstavlja eno od izhodišč za izboljšanje študija in dejavnosti, ki so študijskemu procesu v podporo.


Morebitna vprašanja v zvezi z anketo lahko po elektronski pošti pošljete na naslov ime.priimek@fdv.uni-lj.si.  


Hvala!

 

Rektor UL
Dekan Fakultete za družbene vede
Predsednik študentskega sveta UL
Predsednica študentskega sveta FDV

Vaša ocena predmeta nam predstavlja pomembno povratno informacijo za izboljšanje kakovosti študija. Če kljub temu ne želite sodelovati, kliknite gumb "Naslednja stran" in tako zaključite vprašalnik za ta predmet.

– Ocena predmeta

*

Mnenje o predmetu
Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 = sploh se ne strinjam; 5 =  popolnoma se strinjam).


sploh se ne strinjam


se bolj ne strinjam kot strinjam 

niti se ne strinjam, niti se strinjam

se bolj strinjam, kot ne strinjam

popolnoma se strinjam

nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Gledano v celoti, sem s predmetom zadovoljen/a.
Različni načini dela pri izvedbi predmeta (predavanja, vaje, seminarji itd.) so usklajeni med seboj.
Način dela pri izvedbi predmeta me spodbuja k samostojnemu razmišljanju.
Študijska literatura in viri (članki, elektronski viri, študijski primeri itd.) dobro pokrivajo vsebine predmeta.
O obveznostih pri predmetu sem pravočasno obveščen/a.
Na spletu so objavljene vse potrebne informacije v zvezi s predmetom.
Sprotno preverjanje znanja pri izvedbi predmeta (v kakršnikoli obliki: kolokvij, test, domače naloge, projekti, seminarji itd.) se mi zdi ustrezno glede na naravo predmeta.

Prosimo, naštejte nekaj najbolj pozitivnih opažanj, povezanih z izvedbo predmeta.

Prosimo, naštejte nekaj pomanjkljivosti in predlagajte izboljšave, povezane z izvedbo predmeta.

– Ocena izvajalca/ke 

*

Pri nekaterih predmetih ste razdeljeni v več skupin, ki jih poučujejo različni izvajalci, zato vas prosimo, da najprej označite, ali vas je pri tem predmetu poučeval/a ali ne.

– Ocena izvajalca/ke 

*

Mnenje o izvajalcu/ki
Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 = sploh se ne strinjam; 5 =  popolnoma se strinjam). 


sploh se ne strinjam


se bolj ne strinjam kot strinjam 

niti se ne strinjam, niti se strinjam

se bolj strinjam kot ne strinjam

popolnoma se strinjam

nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Gledano v celoti, je delo izvajalca/ke kakovostno.
V predavalnico prihaja dobro pripravljen/a.
Snov podaja na razumljiv način.
Zna vzbuditi zanimanje za predmet.
Spodbuja me h kritičnemu razmišljanju.
Korektno obravnava vse študente.

Prosimo, naštejte nekaj najbolj pozitivnih opažanj, povezanih z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

Prosimo, naštejte nekaj pomanjkljivosti in predlagajte izboljšave, povezane z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Ali vas je pri tem predmetu poučeval/a ?

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Mnenje o izvajalcu/ki
Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 = sploh se ne strinjam; 5 =  popolnoma se strinjam). 


sploh se ne strinjam


se bolj ne strinjam kot strinjam 

niti se ne strinjam, niti se strinjam

se bolj strinjam kot ne strinjam

popolnoma se strinjam

nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Gledano v celoti, je delo izvajalca/ke kakovostno.
V predavalnico prihaja dobro pripravljen/a.
Snov podaja na razumljiv način.
Zna vzbuditi zanimanje za predmet.
Spodbuja me h kritičnemu razmišljanju.
Korektno obravnava vse študente.

Prosimo, naštejte nekaj najbolj pozitivnih opažanj, povezanih z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

Prosimo, naštejte nekaj pomanjkljivosti in predlagajte izboljšave, povezane z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Ali vas je pri tem predmetu poučeval/a ?

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Mnenje o izvajalcu/ki
Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 = sploh se ne strinjam; 5 =  popolnoma se strinjam). 


sploh se ne strinjam


se bolj ne strinjam kot strinjam 

niti se ne strinjam, niti se strinjam

se bolj strinjam kot ne strinjam

popolnoma se strinjam

nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Gledano v celoti, je delo izvajalca/ke kakovostno.
V predavalnico prihaja dobro pripravljen/a.
Snov podaja na razumljiv način.
Zna vzbuditi zanimanje za predmet.
Spodbuja me h kritičnemu razmišljanju.
Korektno obravnava vse študente.

Prosimo, naštejte nekaj najbolj pozitivnih opažanj, povezanih z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

Prosimo, naštejte nekaj pomanjkljivosti in predlagajte izboljšave, povezane z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Ali vas je pri tem predmetu poučeval/a ?

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Mnenje o izvajalcu/ki
Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 = sploh se ne strinjam; 5 =  popolnoma se strinjam). 


sploh se ne strinjam


se bolj ne strinjam kot strinjam 

niti se ne strinjam, niti se strinjam

se bolj strinjam kot ne strinjam

popolnoma se strinjam

nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Gledano v celoti, je delo izvajalca/ke kakovostno.
V predavalnico prihaja dobro pripravljen/a.
Snov podaja na razumljiv način.
Zna vzbuditi zanimanje za predmet.
Spodbuja me h kritičnemu razmišljanju.
Korektno obravnava vse študente.

Prosimo, naštejte nekaj najbolj pozitivnih opažanj, povezanih z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

Prosimo, naštejte nekaj pomanjkljivosti in predlagajte izboljšave, povezane z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Ali vas je pri tem predmetu poučeval/a ?

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Mnenje o izvajalcu/ki
Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 = sploh se ne strinjam; 5 =  popolnoma se strinjam). 

1
sploh se ne strinjam

2
se bolj ne strinjam kot strinjam 
3
niti se ne strinjam, niti se strinjam
4
se bolj strinjam kot ne strinjam
5
popolnoma se strinjam

nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Gledano v celoti, je delo izvajalca/ke kakovostno.
V predavalnico prihaja dobro pripravljen/a.
Snov podaja na razumljiv način.
Zna vzbuditi zanimanje za predmet.
Spodbuja me h kritičnemu razmišljanju.
Korektno obravnava vse študente.

Prosimo, naštejte nekaj najbolj pozitivnih opažanj, povezanih z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

Prosimo, naštejte nekaj pomanjkljivosti in predlagajte izboljšave, povezane z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Ali vas je pri tem predmetu poučeval/a ?

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Mnenje o izvajalcu/ki
Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 = sploh se ne strinjam; 5 =  popolnoma se strinjam). 

1
sploh se ne strinjam

2
se bolj ne strinjam kot strinjam 
3
niti se ne strinjam, niti se strinjam
4
se bolj strinjam kot ne strinjam
5
popolnoma se strinjam

nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Gledano v celoti, je delo izvajalca/ke kakovostno.
V predavalnico prihaja dobro pripravljen/a.
Snov podaja na razumljiv način.
Zna vzbuditi zanimanje za predmet.
Spodbuja me h kritičnemu razmišljanju.
Korektno obravnava vse študente.

Prosimo, naštejte nekaj najbolj pozitivnih opažanj, povezanih z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

Prosimo, naštejte nekaj pomanjkljivosti in predlagajte izboljšave, povezane z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Ali vas je pri tem predmetu poučeval/a ?

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Mnenje o izvajalcu/ki
Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 = sploh se ne strinjam; 5 =  popolnoma se strinjam). 

1
sploh se ne strinjam

2
se bolj ne strinjam kot strinjam 
3
niti se ne strinjam, niti se strinjam
4
se bolj strinjam kot ne strinjam
5
popolnoma se strinjam

nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Gledano v celoti, je delo izvajalca/ke kakovostno.
V predavalnico prihaja dobro pripravljen/a.
Snov podaja na razumljiv način.
Zna vzbuditi zanimanje za predmet.
Spodbuja me h kritičnemu razmišljanju.
Korektno obravnava vse študente.

Prosimo, naštejte nekaj najbolj pozitivnih opažanj, povezanih z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

Prosimo, naštejte nekaj pomanjkljivosti in predlagajte izboljšave, povezane z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Ali vas je pri tem predmetu poučeval/a ?

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Mnenje o izvajalcu/ki
Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 = sploh se ne strinjam; 5 =  popolnoma se strinjam). 

1
sploh se ne strinjam

2
se bolj ne strinjam kot strinjam 
3
niti se ne strinjam, niti se strinjam
4
se bolj strinjam kot ne strinjam
5
popolnoma se strinjam

nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Gledano v celoti, je delo izvajalca/ke kakovostno.
V predavalnico prihaja dobro pripravljen/a.
Snov podaja na razumljiv način.
Zna vzbuditi zanimanje za predmet.
Spodbuja me h kritičnemu razmišljanju.
Korektno obravnava vse študente.

Prosimo, naštejte nekaj najbolj pozitivnih opažanj, povezanih z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

Prosimo, naštejte nekaj pomanjkljivosti in predlagajte izboljšave, povezane z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Ali vas je pri tem predmetu poučeval/a ?

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Mnenje o izvajalcu/ki
Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 = sploh se ne strinjam; 5 =  popolnoma se strinjam). 

1
sploh se ne strinjam

2
se bolj ne strinjam kot strinjam 
3
niti se ne strinjam, niti se strinjam
4
se bolj strinjam kot ne strinjam
5
popolnoma se strinjam

nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Gledano v celoti, je delo izvajalca/ke kakovostno.
V predavalnico prihaja dobro pripravljen/a.
Snov podaja na razumljiv način.
Zna vzbuditi zanimanje za predmet.
Spodbuja me h kritičnemu razmišljanju.
Korektno obravnava vse študente.

Prosimo, naštejte nekaj najbolj pozitivnih opažanj, povezanih z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

Prosimo, naštejte nekaj pomanjkljivosti in predlagajte izboljšave, povezane z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Ali vas je pri tem predmetu poučeval/a ?

 – Ocena izvajalca/ke 

Mnenje o izvajalcu/ki
Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 = sploh se ne strinjam; 5 =  popolnoma se strinjam). 

1
sploh se ne strinjam

2
se bolj ne strinjam kot strinjam 
3
niti se ne strinjam, niti se strinjam
4
se bolj strinjam kot ne strinjam
5
popolnoma se strinjam

nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Gledano v celoti, je delo izvajalca/ke kakovostno.
V predavalnico prihaja dobro pripravljen/a.
Snov podaja na razumljiv način.
Zna vzbuditi zanimanje za predmet.
Spodbuja me h kritičnemu razmišljanju.
Korektno obravnava vse študente.

Prosimo, naštejte nekaj najbolj pozitivnih opažanj, povezanih z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

Prosimo, naštejte nekaj pomanjkljivosti in predlagajte izboljšave, povezane z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Ali vas je pri tem predmetu poučeval/a ?

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Mnenje o izvajalcu/ki
Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 = sploh se ne strinjam; 5 =  popolnoma se strinjam). 

1
sploh se ne strinjam

2
se bolj ne strinjam kot strinjam 
3
niti se ne strinjam, niti se strinjam
4
se bolj strinjam kot ne strinjam
5
popolnoma se strinjam

nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Gledano v celoti, je delo izvajalca/ke kakovostno.
V predavalnico prihaja dobro pripravljen/a.
Snov podaja na razumljiv način.
Zna vzbuditi zanimanje za predmet.
Spodbuja me h kritičnemu razmišljanju.
Korektno obravnava vse študente.

Prosimo, naštejte nekaj najbolj pozitivnih opažanj, povezanih z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

Prosimo, naštejte nekaj pomanjkljivosti in predlagajte izboljšave, povezane z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Ali vas je pri tem predmetu poučeval/a ?

 – Ocena izvajalca/ke 

*

Mnenje o izvajalcu/ki
Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 = sploh se ne strinjam; 5 =  popolnoma se strinjam). 

1
sploh se ne strinjam

2
se bolj ne strinjam kot strinjam 
3
niti se ne strinjam, niti se strinjam
4
se bolj strinjam kot ne strinjam
5
popolnoma se strinjam

nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Gledano v celoti, je delo izvajalca/ke kakovostno.
V predavalnico prihaja dobro pripravljen/a.
Snov podaja na razumljiv način.
Zna vzbuditi zanimanje za predmet.
Spodbuja me h kritičnemu razmišljanju.
Korektno obravnava vse študente.

Prosimo, naštejte nekaj najbolj pozitivnih opažanj, povezanih z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

Prosimo, naštejte nekaj pomanjkljivosti in predlagajte izboljšave, povezane z delom izvajalca/ke pri izvedbi predmeta.

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje.

Način: NormalenCelostranski
 + 
 X 

Trenutno ste v predogledu ankete!
Odgovori se ne bodo shranili v bazo!

Jezik:

Naprava:

Skoči na:

Omogoči komentarje in shranjevanje testnih podatkov

Predogled - podatki se ne shranjujejo.
OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>