0%
100%

Evalvacija po izpitu - Stran 1

Spoštovani!


Pred vami je kratka anketa o pedagoškem delu, s katero želimo izvedeti vaše mnenje o predmetu.

Za nadaljevanje ankete izberite jezik oziroma kliknite "Naslednja stran". 


Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

_______________________________________________________________________________________________________

Dear student!

On the following pages there is a short survey with which we wish to get  your opinion about the course.

To continue to the survey please select the language and click "Next page".

Thank you for your participation. 

Jezik:Jezik

siffaks

nacinstud

letnik

predmet

sifpredm

idprog

program

stkt

stur

ktmin

ktmax

praksa

Spoštovani! 

Pred vami je anketa o pedagoškem delu, s katero želimo izvedeti vaše mnenje o predmetu

 

Prosimo, da podate svoje mnenje na način, kot bi si sami želeli, da drugi komentirajo vaše delo. Pri podajanju ocene bodite natančni, spoštljivi in konstruktivni. 

 

Vaši odgovori so zaupni. Povzetki rezultatov in posamezni komentarji v anketi so posredovani izvajalcem študijskega procesa in odgovornim za študijski proces.

 

Odgovorov v anketi ni možno povezati z identiteto posameznega študenta. Vaši odgovori so pomembni

 

Študentska anketa je namenjena evalvaciji učiteljev in študijskega procesa v splošnem ter predstavlja eno od izhodišč za izboljšanje študija in dejavnosti, ki so študijskemu procesu v podporo.  

 

Morebitna vprašanja v zvezi z anketo lahko po elektronski pošti pošljete na naslov ime.priimek@fdv.uni-lj.si.

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

 


Rektor UL

 

Vodstvo Fakultete za družbene vede

 

Predsedstvo študentskega sveta UL

 

Predsedstvo študentskega sveta FDV

 

Vaša ocena predmeta nam predstavlja pomembno povratno informacijo za izboljšanje kakovosti študija. Če kljub temu ne želite sodelovati, kliknite gumb "Naslednja stran" in tako zaključite vprašalnik za ta predmet.

Mnenje o predmetu po končnem preverjanju znanja

V kolikšni meri ste pri predmetu pridobili pričakovane kompetence? 

Če želite, lahko odgovor pojasnite:

Mnenje o ocenjevanju in končnem preverjanju znanja (npr. izpitu) pri predmetu:  

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami: 

 
sploh se ne strinjam

se bolj ne strinjam kot strinjam

niti se ne strinjam niti se strinjam

se bolj strinjam, kot ne strinjam

popolnoma se strinjam
nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
V nalogah so bile ustrezno zastopane vsebine predmeta (v okviru predavanj, samostojnega študija itd.).
Naloge so bile nedvoumne in jasne.
Kriteriji ocenjevanja in preverjanja znanja so bili upoštevani.

Ocenite, ali ste za predmet porabili od do ur, kot je za ta predmet predvideno v študijskem programu (25-30 ur študentove obremenitve = 1 KT; ki vključuje predavanja, vaje, seminar itd. in vse oblike samostojnega dela)?

Ocenite, ali ste za (delni) predmet porabili toliko ur, kot je za ta (delni) predmet predvideno v študijskem programu?

Bi želeli k oceni predmeta še kaj dodati?

Pri predmetu ste opravljali obvezno študijsko prakso.

Mnenje o študijski praksi

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami: 


sploh se ne strinjam

se bolj ne strinjam kot strinjam

 niti se ne strinjam niti se strinjam

se bolj strinjam kot ne strinjam

popolnoma se strinjam
nimam dovolj informacij  ne želim odgovoriti
Imamo zadovoljivo ponudbo zunanjih institucij za opravljanje študijske prakse.
Deležen/na sem bil/a pomoči fakultete/akademije pri iskanju študijske prakse.
Dobil/a sem dovolj natančna navodila, kako opraviti študijsko prakso.
Koordinator/ka praktičnega usposabljanja na fakulteti mi je dal/a koristne informacije pred prakso in koristne povratne informacije po praksi.
Koordinator/ka praktičnega usposabljanja na fakulteti je učinkovito sodeloval/a z mentorjem v zunanji instituciji.
S študijsko prakso sem lahko ustrezno dopolnil/a svoja strokovna znanja in spretnosti izbranega študija.
Mentor v zunanji instituciji mi je nudil ustrezno mentorsko podporo med študijsko prakso.
Način izvajanja študijske prakse je bil primeren.
Dolžina študijske prakse je primerna.

Vaši predlogi za spremembe v zvezi s študijsko prakso.

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje.

Način: NormalenCelostranski
 + 
 X 

Trenutno ste v predogledu ankete!
Odgovori se ne bodo shranili v bazo!

Jezik:

Naprava:

Skoči na:

Omogoči komentarje in shranjevanje testnih podatkov

Predogled - podatki se ne shranjujejo.
OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>