0%
100%

Evalvacija splošna anketa - Stran 1

Študentska anketa Univerze v Ljubljani

 

Spoštovani!

Pred vami je anketa o študijskem procesu, s katero želimo izvedeti vaše mnenje o študiju.

Prosimo, da podate svoje mnenje na način, kot bi si sami želeli, da drugi komentirajo vaše delo. Pri podajanju ocene bodite natančni, spoštljivi in konstruktivni.

Vaši odgovori so zaupni. Povzetki rezultatov in posamezni komentarji v anketi so posredovani izvajalcem študijskega procesa in odgovornim za študijski proces. Odgovorov v anketi ni možno povezati z identiteto posameznega študenta.

Vaši odgovori so pomembni. Študentska anketa je namenjena evalvaciji učiteljev in študijskega procesa v splošnem ter predstavlja eno od izhodišč za izboljšanje študija in dejavnosti, ki so študijskemu procesu v podporo.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

 

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.

Jezik:Jezik

siffaks

nacinstud

idprog

program

idprog2

program2

letnik 

Spoštovani!

 

Pred vami je anketa o študijskem procesu, s katero želimo izvedeti vaše mnenje o študiju.

 

Prosimo, da podate svoje mnenje na način, kot bi si sami želeli, da drugi komentirajo vaše delo. Pri podajanju ocene bodite natančni, spoštljivi in konstruktivni.

 

Vaši odgovori so zaupni. Povzetki rezultatov in posamezni komentarji v anketi so posredovani izvajalcem študijskega procesa in odgovornim za študijski proces. Odgovorov v anketi ni možno povezati z identiteto posameznega študenta.

 

Vaši odgovori so pomembni. Študentska anketa je namenjena evalvaciji učiteljev in študijskega procesa v splošnem ter predstavlja eno od izhodišč za izboljšanje študija in dejavnosti, ki so študijskemu procesu v podporo.

 

Morebitna vprašanja v zvezi z anketo lahko po elektronski pošti pošljete na naslov ime.priimek@fakulteta.uni-lj.si.

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

 

Rektor UL

Vodstvo fakultete

Predsednik študentskega sveta UL

Predsednik študentskega sveta fakultete

 

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na "Naslednja stran" pričnete z izpolnjevanjem ankete.

Vaša ocena nam predstavlja pomembno povratno informacijo za izboljšanje kakovosti študija. Če kljub temu ne želite sodelovati, kliknite gumb "Naslednja stran" in tako zaključite vprašalnik brez sodelovanja.

Mnenje o splošnih vidikih študijskega procesa

Obveščanje na fakulteti/akademiji

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami: sploh se ne strinjam

se bolj ne strinjam kot strinjam

niti se ne strinjam, niti se strinjam

se bolj strinjam, kot ne strinjam

popolnoma se strinjam
nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Informacije o študijskem procesu sem dobil/a pravočasno.
Spletna stran fakultete/akademije vsebuje vse informacije, ki jih kot študent potrebujem.
Z brezžičnim omrežjem, ki ga nudi akademija/fakulteta, sem zadovoljen/zadovoljna.

Bi nam želeli sporočiti še kaj v zvezi z obveščanjem (o študijskem procesu, obštudijski dejavnosti itd.)?

Prostori, oprema in urnik

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami:


sploh se ne strinjam

se bolj ne strinjam kot strinjam

niti se ne strinjam, niti se strinjam

se bolj strinjam, kot ne strinjam

popolnoma se strinjam
nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Prostori za predavanja, vaje in druge oblike pedagoškega dela so ustrezni.
Oprema za predavanja, vaje in druge oblike pedagoškega dela je ustrezna.
Na fakulteti/akademiji je dovolj primernega prostora za individualno učenje (čitalnice, učilnice, seminarji itd.).
Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela mi ustreza.

Bi nam želeli sporočiti še kaj v zvezi s prostori, opremo oz. urnikom?

Knjižnica

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami:


sploh se ne strinjam

se bolj ne strinjam kot strinjam

niti se ne strinjam, niti se strinjam

se bolj strinjam, kot ne strinjam

popolnoma se strinjam
nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Obseg literature je ustrezen.
Dostopnost literature je ustrezna.
Osebje knjižnice mi zna ustrezno svetovati pri iskanju literature.
Osebje knjižnice ima ustrezen odnos do uporabnika.

Vaši predlogi glede dela knjižnic.

Mednarodna mobilnost

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami:sploh se ne strinjam

se bolj ne strinjam kot strinjam

niti se ne strinjam, niti se strinjam

se bolj strinjam, kot ne strinjam

popolnoma se strinjam
nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Na voljo imamo dovolj informacij o možnih mednarodnih izmenjavah.
Na voljo je dovolj zanimivih možnosti za mednarodno izmenjavo.
Fakulteta/akademija spodbuja in podpira izmenjavo.
Imam možnost opravljanja obveznih predmetov v tujini.
Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti (ECTS) je ustrezno.
Strokovna podpora mednarodni mobilnosti je na fakulteti/akademiji ustrezna.

Vaši predlogi glede mobilnosti.

Svetovalna pomoč študentom in študentski referat

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami:sploh se ne strinjam

se bolj ne strinjam kot strinjam

niti se ne strinjam, niti se strinjam

se bolj strinjam, kot ne strinjam

popolnoma se strinjam
nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Če potrebujem tutorja, vem, na koga se lahko obrnem.
Vem, na koga se na univerzi / fakulteti/ akademiji / oddelku lahko obrnem za karierno svetovanje.
Uradne ure študentskega referata so primerne.
Osebje študentskega referata je odzivno in učinkovito.
Osebje študentskega referata ima ustrezen odnos do študentov.

Vaši predlogi glede delovanja referata in svetovanja študentom.

Drugi vidiki študijskega procesa

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami:sploh se ne strinjam

se bolj ne strinjam kot strinjam

niti se ne strinjam, niti se strinjam

se bolj strinjam, kot ne strinjam

popolnoma se strinjam
nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Ponujeni so mi bili primerni izbirni predmeti z drugih fakultet/akademij UL.
Med študijem sem spoznal/a ustrezno število zunanjih inštitucij (z ekskurzijami, vabljenjem zunanjih izvajalcev na seminarje itd.).

Vaši predlogi glede drugih vidikov študija kot npr. izbirnih predmetov in povezovanja fakultete/akademije z drugimi inštitucijami.

Študentski svet in obštudijske dejavnosti

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami:sploh se ne strinjam

se bolj ne strinjam kot strinjam

niti se ne strinjam, niti se strinjam

se bolj strinjam, kot ne strinjam

popolnoma se strinjam
nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
V okviru študija mi je omogočena dobra izbira športnih aktivnosti.
Z delovanjem študentskega sveta sem zadovoljen/na.

Vaši predlogi za izboljšanje delovanja in aktivnosti študentskega sveta ter izboljšanje obštudijskih dejavnosti.

Koliko vam je dosedanji študij izpolnil pričakovanja?

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami:sploh se ne strinjam

se bolj ne strinjam kot strinjam

niti se ne strinjam, niti se strinjam

se bolj strinjam, kot ne strinjam

popolnoma se strinjam
nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
V splošnem sem s študijem zadovoljen/na.

Prosimo, naštejte nekaj najbolj pozitivnih opažanj, povezanih s študijem, ki bi jih želeli še posebej izpostaviti.

Prosimo, naštejte nekaj pomanjkljivosti in predlogov izboljšav, povezanih s študijem; kaj bi želeli pri študiju spremeniti oz. izboljšati.

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje.

Način: NormalenCelostranski
 + 
 X 

Trenutno ste v predogledu ankete!
Odgovori se ne bodo shranili v bazo!

Jezik:

Naprava:

Skoči na:

Omogoči komentarje in shranjevanje testnih podatkov

Predogled - podatki se ne shranjujejo.
OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>