0%
100%

Študentska anketa o študiju na 3. stopnji Univerze v Ljubljani - Stran 1

 

Študentska anketa o študiju na 3. stopnji Univerze v Ljubljani

 

 

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!

 

Ob zaključku prvega leta vašega doktorskega študija nas zanimajo vaša mnenja o dosedanjem poteku vašega doktorskega študija. Zanimajo nas tako mnenja o organiziranem delu študijskega procesa kot tudi vaše izkušnje pri individualnem in raziskovalnem delu študija. Prosimo vas, da svoje izkušnje in mnenja čim podrobneje predstavite, saj nam bo to v veliko pomoč pri izboljševanju doktorskega študija. Za izpolnitev ankete boste potrebovali okvirno 10 minut.

 

Prosimo, da podate svoje mnenje na način, kot bi si sami želeli, da drugi komentirajo vaše delo. Pri podajanju ocene bodite natančni, spoštljivi in konstruktivni.

 

Vaši odgovori so pomembni. Študentska anketa je namenjena evalvaciji študijskega procesa ter predstavlja eno od izhodišč za izboljšanje študija, mentorstva in drugih dejavnosti, ki so študijskemu procesu v podporo.

 

Vaši odgovori so zaupni. Povzetki rezultatov in posamezni komentarji v anketi se posredujejo odgovornim za študijski program. Odgovorov v anketi ni možno povezati z identiteto posameznega študenta.

 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Jezik:Jezik

Kliknite in vpišite besedilo vprašanja

Kliknite in vpišite besedilo vprašanja

Kliknite in vpišite besedilo vprašanja

Kliknite in vpišite besedilo vprašanja

Kliknite in vpišite besedilo vprašanja

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!

 

Ob zaključku prvega leta vašega doktorskega študija nas zanimajo vaša mnenja o dosedanjem poteku vašega doktorskega študija. Zanimajo nas tako mnenja o organiziranem delu študijskega procesa kot tudi vaše izkušnje pri individualnem in raziskovalnem delu študija. Prosimo vas, da svoje izkušnje in mnenja čim podrobneje predstavite, saj nam bo to v veliko pomoč pri izboljševanju doktorskega študija. Za izpolnitev ankete boste potrebovali okvirno 10 minut.

 

Prosimo, da podate svoje mnenje na način, kot bi si sami želeli, da drugi komentirajo vaše delo. Pri podajanju ocene bodite natančni, spoštljivi in konstruktivni.

 

Vaši odgovori so pomembni. Študentska anketa je namenjena evalvaciji študijskega procesa ter predstavlja eno od izhodišč za izboljšanje študija, mentorstva in drugih dejavnosti, ki so študijskemu procesu v podporo.

 

Vaši odgovori so zaupni. Povzetki rezultatov in posamezni komentarji v anketi se posredujejo odgovornim za študijski program. Odgovorov v anketi ni možno povezati z identiteto posameznega študenta.

 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Vaša ocena nam predstavlja pomembno povratno informacijo za izboljšanje kakovosti študija. Če kljub temu ne želite sodelovati, kliknite gumb "Naslednja stran" in tako zaključite vprašalnik brez sodelovanja.

*

Splošni vidiki

 

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami: 

sploh se ne strinjam
se bolj ne strinjam, kot strinjam niti se ne strinjam, niti se strinjam se bolj strinjam, kot ne strinjam popolnoma se strinjam nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Z razporedom izvajanja predmetov sem bil/a pravočasno seznanjen/a.
S spremembami poteka predavanj, konzultacij ali seminarjev sem vedno primerno in pravočasno seznanjen/a.
Izvajalci predmetov (predavanj, konzultacij, seminarjev) so tisti, ki so navedeni v študijskem programu.
Fakulteta mi nudi vso potrebno infrastrukturo za pridobivanje virov za moje raziskovalno delo (dostop do člankov, revij ipd.).
Fakulteta mi nudi vso potrebno drugo infrastrukturo za moje raziskovalno delo (laboratoriji, raziskovalna oprema ipd.).
Razpored ur za predavanja, konzultacije in druge oblike dela mi ustreza.

Koliko časa povprečno tedensko porabite za svoj doktorski študij (vštejte vse obveznosti)?

Ali se vam zdi čas, ki ga namenite doktorskemu študiju, ustrezen?

Navedite zakaj:

Izbral/a sem si izbirni predmet na Univerzi v Ljubljani, izven predmetov doktorskega študijskega programa, na katerega sem vpisan/a:

Iz katerega drugega doktorskega programa ste izbrali izbirni predmet?

Kateri predmet ste izbrali?

Izbral/a sem si izbirni predmet na drugi domači ali tuji univerzi.

Na kateri drugi univerzi ste izbrali izbirni predmet?

Kateri predmet ste izbrali?

*

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami: 

sploh se ne strinjam se bolj ne strinjam, kot strinjam niti se ne strinjam, niti se strinjam se bolj strinjam, kot ne strinjam popolnoma se strinjam nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Zadovoljen/na sem z izvedbo organiziranih oblik študijskega programa.
Ponudba izbirnih predmetov je ustrezna.
Nabor predmetov za pridobitev generičnih znanj in spretnosti je ustrezen (npr. vodenje projektov, pisanje člankov itd.).
Pridobljeno znanje v okviru organiziranih oblik študija mi bo pomagalo pri delu na doktorski disertaciji.
V okviru organiziranih oblik študija je bila spodbujena kritična razprava.

Katera oblika izvedbe predmetov se vam zdi primernejša?

Navedite, zakaj:

Bi nam želeli sporočiti še kaj v zvezi z izvajanjem organiziranih oblik študija (predavanja, konzultacije, seminarji, predstavitve tem doktorskih disertacij ...)?

Ali ste imeli v letošnjem letu temeljne obvezne predmete?

Posamezni predmeti

 

Zanima nas izvedba temeljnih/obveznih predmetov. Kaj bi pri teh predmetih najbolj pohvalili in kaj bi spremenili?

Kaj menite o načinu preverjanja znanja pri teh (temeljnih/obveznih) predmetih?

Ali ste imeli v letošnjem letu izbirne predmete?

 Zanima nas izvedba izbirnih predmetov. Kaj bi pri teh predmetih najbolj pohvalili in kaj bi spremenili?

Kaj menite o načinu preverjanja znanja pri teh (izbirnih) predmetih?

*

Mentorstvo

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami: 

sploh se ne strinjam se bolj ne strinjam, kot strinjam niti se ne strinjam, niti se strinjam se bolj strinjam, kot ne strinjam popolnoma se strinjam nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Mentor mi nudi potrebno podporo, pomoč in svetovanje pri raziskovalnem delu.
Podpora in usmerjanje mentorja pri izbiri predmetnika sta ustrezna.
Pomoč mentorja pri pripravi znanstvenega članka je ustrezna.
Ko naletim na težavo pri svojem raziskovalnem delu, mi mentor pomaga.
Zadovoljen/na sem z odzivnostjo mentorja po elektronski pošti.
Pogostost stikov z mentorjem/mentorico je primerna.

Kako bi ocenili sodelovanje s svojim mentorjem/mentorico? Kaj bi pohvalili in kaj spremenili?

Raziskovanje v okviru študija

Ali ste pred vpisom na doktorski študij že imeli idejo/raziskovalni načrt za doktorsko disertacijo:

Ali ste že razmišljali ali začeli pisati članek, ki ga morate objaviti pred zagovorom disertacije? Kakšne težave pričakujete ali že imate v zvezi s tem?

*

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami: 

sploh se ne strinjam se bolj ne strinjam, kot strinjam niti se ne strinjam, niti se strinjam se bolj strinjam, kot ne strinjam popolnoma se strinjam nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Želim opravljati del študija ali raziskovalnega dela v okviru študija v tujini.
Imam možnost opravljanja dela študija ali raziskovalnega dela v tujini.
Imam možnost udeležbe na znanstvenih konferencah v tujini.
Sem vključen/a v raziskovalno skupino / program / projekt.

Bi nam želeli sporočiti še kaj v zvezi z raziskovalnim delom v okviru študija?

*

Strokovna pomoč študentskega referata / študentskih referatov

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami: 

sploh se ne strinjam se bolj ne strinjam, kot strinjam niti se ne strinjam, niti se strinjam se bolj strinjam, kot ne strinjam popolnoma se strinjam nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Uradne ure študentskega referata so primerne.
Osebje študentskega referata je odzivno in učinkovito.
Osebje študentskega referata ima ustrezen odnos do študentov.
Informacije na spletnih straneh so dovolj jasne in celovite.

Vaši predlogi glede delovanja referata in svetovanja študentom.

Na doktorski študij ste se gotovo vpisali z določenimi pričakovanji. Ali je prvo leto študija izpolnilo vaša pričakovanja? Kaj bi v programu najbolj pohvalili in kaj bi spremenili?

Kako študirate:

Zakaj ste se odločili za doktorski študij?

Možnih je več odgovorov

Če bi se danes odločali o vpisu na doktorski študij:

Kam bi se vpisali?

Bi nam želeli sporočiti še kaj, kar ni bilo zajeto v anketi?

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje.

Način: NormalenCelostranski
 + 
 X 

Trenutno ste v predogledu ankete!
Odgovori se ne bodo shranili v bazo!

Jezik:

Naprava:

Skoči na:

Omogoči komentarje in shranjevanje testnih podatkov

Predogled - podatki se ne shranjujejo.
OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>